skip to Main Content

Wie heeft hart voor Rotterdam en voor natuur en milieu?

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat kinderen, jongeren èn volwassenen kunnen spelen, recreëren en leren in een natuurlijke omgeving dichtbij huis.Om daarin slagvaardig en ondernemend te zijn, richt de gemeente per 1 januari 2019 een stichting op, die de (nu nog gemeentelijke) kinderboerderijen, lescentra en educatieve tuinen gaat beheren en exploiteren. Deze organisatie krijgt als opdracht mee om te zorgen voor een hoogwaardig, maar laagdrempelig aanbod aan educatie en recreatie.

 Voor deze nieuwe stichting zoekt de gemeente leden voor de raad van toezicht. Mensen met hart voor de stad èn voor natuur en milieu. Het gaat om een voorzitter en vier leden met verschillende achtergronden en expertises, zoals maatschappelijk ondernemerschap, de groensector, onderwijs, bedrijfsvoering en HR-beleid. De raad van toezicht wordt dusdanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie; de raad kan optreden als team. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met functies als bestuurders of ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

 Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie en contactadres.

X