skip to Main Content

Vrijwilligers

Op De Kooi worden de dieren door vaste, opgeleide, mensen verzorgd.  Kinderen mogen dagelijks na schooltijd, in de weekenden en de schoolvakanties, helpen bij het voeren en verzorgen van de dieren. Zo kunnen zij ook, als ze dat willen, hun boerderijhulpdiploma verdienen!

Naast het dierverzorgers werk blijven er natuurlijk werkzaamheden over, waar volwassen vrijwilligers aan meehelpen. Denk hierbij aan het onderhouden van het groen op de boerderij (heggen knippen, kantjes steken, brandnetels verwijderen, snoeien), verfwerkzaamheden en onderhoudsklussen. Extra handen tijdens de extra activiteiten dagen voor het opbouwen en afbreken van de activiteit en het begeleiden van kinderen tijdens een activiteit, zijn welkom.

Ook bij het Buurtmoestuin project zijn vrijwilligers aan het werk met het zaaien, opkweken, verzorgen, oogsten en verwerken van de tuinproducten. Zowel op de volle grond als in de kas. Mensen die mee zouden willen helpen in de Buurtmoestuin, zijn welkom. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar kooi@natuurstad.nl.

Met mensen die vrijwilligerswerk op De Kooi willen gaan doen, wordt altijd eerst een gesprek gehouden om wensen en verwachtingen over en weer uit te spreken. Bij het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, moet ook altijd een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) worden overlegd.

X