skip to Main Content

SHZ

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openlucht musea zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur.

In 2000 werd De Kooi “Erkend fokcentrum” van de SZH voor de kippen en duiven die hier worden gehouden. In 2015 kreeg De Kooi ook de erkenning “Educatief Centrum” van de SZH voor het tonen van diverse oud Hollandse rassen.

www.szh.nl

Groninger Slenk
Twentse Hoen
X