skip to Main Content

Geschiedenis Kinderboerderij

dekooi-hetbegin

In 1968 werd er door de gemeenteraad van Rotterdam, een bedrag vrijgemaakt om een stuk grond te kopen in de wijk Lombardijen, om daar een kinderboerderij met een lescentrum te vestigen.

In juni 1970 werd de kinderboerderij geopend. De naam “De Kooi” was al snel een feit: ooit stond er op deze plek een eendenkooi.

De Kooi maakte tot eind 2018 deel uit van de afdeling Sport en Cultuur van de Gemeente Rotterdam en is sindsdien één van de 8 kinderboerderijen van de stichting Natuurstad.

De Kooi voorziet in een behoefte: jaarlijks weten ruim 100.000 mensen de boerderij te vinden. Vaste en incidentele bezoekers, schoolklassen voor het volgen van een les, groepen van peuterspeelzalen en BSO’s (buitenschoolse opvang), verzorgingstehuizen met groepen bewoners, vrijwilligers en stagiaires van diverse opleidingen, maken gebruik van de voorziening.

X