skip to Main Content

Geschiedenis Centrum milieu educatie

Al bij de opening van De Kooi stond er op het terrein een lesgebouw. In dit Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie worden aan de scholen in ons gebied aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs lessen gegeven. Deze lessen vinden niet alleen plaats in het leslokaal, maar ook op of om de boerderij.

X