skip to Main Content

Word donateur en Vriend van kinderboerderij De Kooi.

Als u ons wilt steunen kunt u vrijblijvend een bedrag naar keuze storten op ons rekeningnummer NL92 INGB 0006547416

Wilt u Vriend worden en minimaal 10,- per jaar doneren,  stuurt u dan een mail naar vriendendekooi@gmail.com. Wij nodigen u vervolgens in het begin van het nieuwe jaar uit om, geheel vrijblijvend, een nieuwe donatie te doen. U wordt dan ook via de mail op de hoogte gehouden van grote activiteiten en krijgt natuurlijk onze jaarlijkse nieuwsbrief.

Onze stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Uw donatie is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits u boven de daartoe gestelde grens uitkomt.

Alvast bedankt voor uw waardevolle bijdrage aan Kinderboerderij de Kooi.

Hieronder ziet u foto’s van alles dat, geheel of gedeeltelijk, gerealiseerd is dankzij de Vrienden van kinderboerderij De Kooi.

Privacy

De donateursregistratie verloopt via het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier die u in de kantine van De Kooi kunt opvragen of door het sturen van een email naar vriendendekooi@gmail.com. De door u ingevulde gegevens worden door de penningmeester van de stichting Vrienden van kinderboerderij De Kooi beheerd en geregistreerd in een Excelprogramma. De bestuursleden van deze stichting hebben als enige partijen inzicht in deze gegevens. Als u aangeeft het doneren te willen beëindigen worden uw gegevens  gearchiveerd en zal er geen contact meer met u opgenomen worden. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden

X